shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0888.251.863
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 maart 2022
Begindatum:26 maart 2007
Naam:CLEAFA
Naam in het Nederlands, sinds 21 maart 2007
Adres van de zetel: Place du Général-Leman 6   bus /0031
4000 Liège
Sinds 8 juli 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 maart 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Adiev ,  Marat  Sinds 8 juli 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Biemar ,  Isabelle  Sinds 21 maart 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Olivier  Sinds 21 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 19 september 2018
Vrijstelling
Sinds 19 september 2018
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 0,00 
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in een coöperatieve vennootschap indien de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek. In het andere geval, wordt zij van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug