shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0889.176.135
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 8 juni 2023
Begindatum:3 mei 2007
Naam:EBCF
Naam in het Frans, sinds 26 april 2007
Adres van de zetel: Route des Lacs(Cer) 50
5630 Cerfontaine
Sinds 26 april 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 april 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Debus ,  Kevin  Sinds 6 juli 2018
Bestuurder Van Boven ,  Manon  Sinds 2 november 2018
Persoon belast met dagelijks bestuur Debus ,  Kevin  Sinds 6 juli 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Adam ,  Laurent  Sinds 8 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 juni 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  52.230  -  Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 400.000,00 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug