shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0893.822.930
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 april 2019
Begindatum:29 november 2007
Naam:P.M.
Naam in het Frans, sinds 28 november 2007
Adres van de zetel: Rue du Méry 27 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 10 mei 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 28 november 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Balbo ,  Carmela  Sinds 28 november 2007
Zaakvoerder Parrinello ,  Paolo  Sinds 28 november 2007
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ancion ,  François  Sinds 24 april 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Collin ,  Dominique  Sinds 24 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 2 februari 2016
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 februari 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 2 oktober 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 2 februari 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 februari 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 oktober 2015
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 oktober 2015
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 oktober 2015
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 oktober 2015
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 oktober 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 2 oktober 2015
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug