shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0894.675.045
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 25 juli 2019
Begindatum:7 januari 2008
Naam:Michel BRAGARD, Avocat
Naam in het Frans, sinds 21 december 2007
Adres van de zetel: Rue Laoureux 42 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 1 september 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Bragard ,  Michel  Sinds 21 december 2007
Curator (aanstelling door rechtbanken) Cavenaile ,  Thierry  Sinds 25 juli 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
69.101 -  Activiteiten van advocaten
Sinds 1 januari 2008
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  69.101  -  Activiteiten van advocaten
Sinds 1 januari 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug