shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0895.332.764
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 22 augustus 2019
Begindatum:30 januari 2008
Naam:MPS INDUSTRY
Naam in het Frans, sinds 18 januari 2008
Adres van de zetel: Rue du Centre(MEL) 41 Stratenplan  bus A
4633 Soumagne
Sinds 2 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 januari 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Desmit ,  Alain  Sinds 2 juli 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ancion ,  François  Sinds 22 augustus 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Collin ,  Dominique  Sinds 22 augustus 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 juli 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  28.910  -  Vervaardiging van machines voor de metallurgie
Sinds 1 februari 2008
BTW 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 1 februari 2008
BTW 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 1 februari 2008
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug