shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0896.755.397
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 maart 2008
Begindatum:27 maart 2008
Naam:Productions Associées
Naam in het Frans, sinds 11 maart 2008
Adres van de zetel: Coenraetsstraat 72 Stratenplan
1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Sinds 2 oktober 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 11 maart 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 31  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 6 januari 2009
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2008
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 8 juni 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 november 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  90.032 -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 6 januari 2009
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug