shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0896.755.397
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 maart 2008
Begindatum:27 maart 2008
Naam:Productions Associées
Naam in het Frans, sinds 11 maart 2008
Adres van de zetel: Coenraetsstraat 72 Stratenplan
1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Sinds 2 oktober 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 11 maart 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 34  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 6 januari 2009
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2008
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 8 juni 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 november 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  90.032 -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 6 januari 2009
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug