shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:1006.150.613
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 februari 2024
Begindatum:19 februari 2024
Naam:CODEUS
Naam in het Frans, sinds 19 februari 2024
Adres van de zetel: Rue Monulphe 61
4000 Liège
Sinds 19 februari 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 februari 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Morelle ,  Clément  Sinds 19 februari 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2024
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 april 2024
 
Elektrotechniek
Sinds 1 april 2024
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2024
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2024
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 april 2024
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 1 april 2024
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 april 2024
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 april 2024
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 april 2024
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 april 2024
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 april 2024
Btw 2008  77.400  -  Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
Sinds 1 april 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 februari 2024
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug