shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:1007.163.569
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 maart 2024
Begindatum:15 maart 2024
Naam:LEOGO
Naam in het Frans, sinds 15 maart 2024
Adres van de zetel: Rue Saint-Léonard 14
4000 Liège
Sinds 15 maart 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 15 maart 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Willems de Laddersous ,  Réginald  Sinds 15 maart 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 maart 2024
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 29 maart 2024
Onderworpen aan btw
Sinds 15 maart 2024
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 maart 2024
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 maart 2024
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.113  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²)
Sinds 15 maart 2024
Btw 2008  47.191  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte < 2500 m²)
Sinds 15 maart 2024
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.113 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²)
Sinds 29 maart 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 maart 2024
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2025
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug