shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:1007.565.526
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 maart 2024
Begindatum:26 maart 2024
Naam:UN CHTI COURANT
Naam in het Frans, sinds 26 maart 2024
Adres van de zetel: Boulevard d'Avroy 14   bus B103
4000 Liège
Sinds 26 maart 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 maart 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Danezis ,  Guillaume  Sinds 26 maart 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 maart 2024
Vrijstelling
Sinds 28 maart 2024
Elektrotechniek
Sinds 28 maart 2024
Vrijstelling
Sinds 28 maart 2024
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 26 maart 2024
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 maart 2024
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 26 maart 2024
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 26 maart 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 maart 2024
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug