shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0404.800.301
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1926
Begindatum:1 januari 1926
Naam:MEDIAFIN
Naam in het Nederlands, sinds 9 mei 2006
Adres van de zetel: Havenlaan 86C   bus 309
1000 Brussel
Sinds 9 mei 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 januari 1926
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  58.130  -  Uitgeverijen van kranten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  58.130 -  Uitgeverijen van kranten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.000.000,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0417.533.134 (EDITECO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2006
0440.425.827 (DE BELEGGER)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2006
0477.889.702 (TIJD NIEUWSLIJN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juli 2010
0435.178.325 (COMFI & PUBLISHING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 juni 2015
0563.829.623 (BEREAL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 juli 2018
0842.789.448 (BEPUBLIC)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 juli 2018
0544.604.322 (LUXURY LEADS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2022
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug