shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0406.381.894
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Werkhuizen Frans Stevens
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1968
Adres van de zetel: Slachthuislaan 21   bus A
2060 Antwerpen
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 juli 1973
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Stevens ,  Francis  Sinds 9 mei 2007
Gedelegeerd bestuurder Stevens ,  Francis  Sinds 23 mei 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1968
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 20 april 2016
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 20 april 2016
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 20 april 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  28.220  -  Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  28.300  -  Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  28.920  -  Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 14 april 2016
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 14 april 2016
Btw 2008  45.203  -  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Sinds 14 april 2016
Btw 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 14 april 2016
Btw 2008  45.209  -  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
Sinds 14 april 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  29.320 -  Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 150.000,00 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug