shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0412.621.469
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 september 1972
Begindatum:9 september 1972
Naam:E.V.S.
Naam in het Nederlands, sinds 27 april 1988
Adres van de zetel: Leuvensesteenweg 463
3070 Kortenberg
Sinds 6 augustus 1988
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 december 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Guldentops ,  Nadine  Sinds 27 december 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 25 maart 2003
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 25 maart 2003
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 25 maart 2003
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 maart 2003
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1972
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 18.550,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dit, in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het WVV.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug