shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0413.684.313
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 november 1973
Begindatum:23 november 1973
Naam:ISOCAB
Naam in het Nederlands, sinds 23 november 1973
Adres van de zetel: Pontstraat 80
8791 Waregem
Sinds 28 juni 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 september 1983
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 17 april 2009
Vrijstelling
Sinds 17 april 2009
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1973
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1973
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  25.120 -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 5.505.867,93 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0421.747.783 (RETAN DEVELOPMENTS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 januari 2004
0421.589.318 (ISOCAB-MONDOR)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 5 september 2008
0445.345.806 (THYSSEN ISOCAB)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 oktober 1994
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0445.345.806 (THYSSEN ISOCAB)   sinds 22 oktober 1994
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug