shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0416.461.976
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 oktober 1976
Begindatum:8 oktober 1976
Naam:Installatiebedrijf Van den Berg
Naam in het Nederlands, sinds 17 december 2013
Adres van de zetel: Meerseweg 183
2322 Hoogstraten
Sinds 1 juni 2018
Telefoonnummer:
033157531 Sinds 1 juni 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
INFO@VDBERG.BESinds 1 juni 2018(1)
Webadres:
WWW.VDBERG.BE Sinds 1 juni 2018(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder van den Berg ,  Bert  Sinds 1 januari 2020
Bestuurder van den Berg ,  Johannes  Sinds 1 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 8 oktober 1976
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 8 oktober 1976
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 12 oktober 2007
 
Elektrotechniek
Sinds 12 oktober 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1976
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1976
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug