shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.016.046
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 1978
Begindatum:20 december 1978
Naam:Vervecken
Naam in het Nederlands, sinds 1 augustus 2011
Adres van de zetel: Het Einde 5 Stratenplan
2370 Arendonk
Sinds 1 augustus 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 december 1978
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0554.663.024   Sinds 30 april 2020
Vaste vertegenwoordiger Vervecken ,  Michel  (0554.663.024)   Sinds 1 augustus 2014
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 29 augustus 1994
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 augustus 1994
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 1979
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2021
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0435.543.262 (DE WISSEL RETIE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 april 2020
0473.030.693 (Keuken-Atelier)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 augustus 2011
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug