shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.367.325
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 april 1979
Begindatum:11 april 1979
Naam:BOUWONDERNEMING VLC
Naam in het Nederlands, sinds 22 september 1987
Afkorting: V.L.C.
Naam in het Nederlands, sinds 10 november 1981
Adres van de zetel: Koningin Astridlaan 25
2800 Mechelen
Sinds 31 augustus 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 maart 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Gedelegeerd bestuurder Leukemans ,  Jurgen  Sinds 28 maart 2001
Gedelegeerd bestuurder Leukemans ,  Maurice  Sinds 28 maart 2001
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 1994
 
Ruwbouw
Sinds 1 maart 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1988
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1979
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 maart 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 100.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0451.946.754 (LEUKEMANS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 september 2022
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug