shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0422.654.239
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 april 1982
Begindatum:5 april 1982
Naam:STARCOS
Naam in het Nederlands, sinds 9 maart 2001
Adres van de zetel: Terbekehofdreef 6/8
2610 Antwerpen
Extra adresinfo: UNIT B3
Sinds 1 augustus 2013
Telefoonnummer:
0486426369 Sinds 1 augustus 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
starcos@telenet.beSinds 1 augustus 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 5 april 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Roels ,  Kobe  Sinds 9 maart 2001
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 17 april 2001
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 april 2001
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  16.230  -  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 25 mei 2008
Btw 2008  31.010  -  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
Sinds 25 mei 2008
Btw 2008  32.990  -  Overige industrie, n.e.g.
Sinds 25 mei 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug