shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0424.342.138
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 augustus 1983
Begindatum:11 augustus 1983
Naam:BUREAU VOOR CONSTRUCTIES EN VEILIGHEID
Naam in het Nederlands, sinds 29 juni 2001
Afkorting: B.C.V.
Naam in het Nederlands, sinds 11 augustus 1983
Adres van de zetel: Waregemseweg (W.) 146a Stratenplan
9790 Wortegem-Petegem
Sinds 11 augustus 1983
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 augustus 1983
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0466.439.841   Sinds 1 juli 1999
Bestuurder 0466.439.940   Sinds 1 juli 1999
Vaste vertegenwoordiger Vanmarcke ,  Kürt  (0466.439.841)   Sinds 15 april 2021
Vaste vertegenwoordiger Delmulle ,  Lucas  (0466.439.940)   Sinds 11 februari 2021
Gedelegeerd bestuurder 0466.439.940   Sinds 1 juli 1999
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1983
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 24 augustus 2012
BTW 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 24 augustus 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  71.121 -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0400.207.152 (Delmulle)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 augustus 1983
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug