shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0424.352.630
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juli 1983
Begindatum:6 juli 1983
Naam:BUDE CONTAINERBOUW
Naam in het Nederlands, sinds 29 april 1995
Adres van de zetel: Energielaan 5
3650 Dilsen-Stokkem
Sinds 28 april 2015
Telefoonnummer:
+3289758271 Sinds 28 april 2015(1)
Faxnummer:
+3289755703 Sinds 28 april 2015(1)
E-mail:
info@bude.beSinds 28 april 2015(1)
Webadres:
www.bude.be Sinds 28 april 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 juli 1983
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 april 1983
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  29.202  -  Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers
Sinds 4 juli 2022
Btw 2008  68.204  -  Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 4 juli 2022
Btw 2008  77.394  -  Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie
Sinds 4 juli 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  33.110 -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 200.000,00 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

0417.034.078 (Budé - Janssen)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 juni 2006
0407.936.567 (Dilex)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 februari 2010
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug