shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0426.554.629
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 oktober 1984
Begindatum:15 oktober 1984
Naam:DESTACX
Naam in het Nederlands, sinds 29 juni 2022
Adres van de zetel: Kleine Weg 13
8770 Ingelmunster
Sinds 26 maart 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0766.401.750   Sinds 1 juli 2021
Vaste vertegenwoordiger Tack ,  Jan-Baptist  (0766.401.750)   Sinds 1 juli 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 11 augustus 2014
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 augustus 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 11 augustus 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 11 augustus 2014
 
Algemeen aannemer
Sinds 11 augustus 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1984
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 11 augustus 2014
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 11 augustus 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 11 augustus 2014
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 11 augustus 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 mei 2014
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.592  -  Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug