shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0427.696.061
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 augustus 1985
Begindatum:30 augustus 1985
Naam:AMEEL KOELTECHNIEK
Naam in het Nederlands, sinds 11 maart 2004
Afkorting: AKT of AAKT
Naam in het Nederlands, sinds 11 maart 2004
Adres van de zetel: Houthulstseweg 69   bus a
8920 Langemark-Poelkapelle
Sinds 26 juni 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 15 november 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ameel ,  Gabriel  Sinds 15 november 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Elektrotechnisch installateur
Sinds 30 augustus 1985
 
Installateur frigorist
Sinds 30 augustus 1985
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 augustus 1985
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 september 2007
Vrijstelling
Sinds 1 september 2007
Elektrotechniek
Sinds 1 september 2007
Vrijstelling
Sinds 1 september 2007
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 januari 1986
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  28.250 -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0440.270.726 (INVESTICAM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 juni 2018
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug