shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0428.469.289
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 januari 1986
Begindatum:29 januari 1986
Naam:FLANDERS AIR TECHNIC
Naam in het Nederlands, sinds 29 januari 1986
Adres van de zetel: Stokstraat(KRU) 26
9770 Kruisem
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 juni 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 16 oktober 2013
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 oktober 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 16 oktober 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 16 oktober 2013
 
Algemeen aannemer
Sinds 16 oktober 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 1987
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1986
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 16 oktober 2013
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 16 oktober 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 16 oktober 2013
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 16 oktober 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 oktober 2013
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug