shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0430.334.362
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 januari 1987
Begindatum:20 januari 1987
Naam:SELECT HOUSE
Naam in het Frans, sinds 20 januari 1987
Adres van de zetel: Priester Victor de Slooverstr. 15
1090 Jette
Sinds 20 januari 1987
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 januari 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Muysen ,  Bruno  Sinds 24 december 2007
Bestuurder Van Muysen ,  Jacques  Sinds 20 januari 1987
Gedelegeerd bestuurder Van Muysen ,  Bruno  Sinds 19 augustus 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 augustus 2014
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 8 augustus 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 8 augustus 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 8 augustus 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 8 augustus 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 augustus 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 750.000,00 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dit, in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het WVV.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug