shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0437.246.603
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0436.506.730 afgesloten sinds 15/02/2012)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 januari 1989
Begindatum:18 januari 1989
Naam:D en W KEUKENSTUDIO
Naam in het Nederlands, sinds 18 januari 1989
Adres van de zetel: Sparrenlaan 14
2280 Grobbendonk
Sinds 6 november 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 januari 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Goormans ,  Walter  Sinds 25 januari 1989
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 7 april 1989
 
Detail handel
Sinds 25 april 1994
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.591  -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 26 april 2008
Btw 2008  31.020  -  Vervaardiging van keukenmeubelen
Sinds 26 april 2008
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.713  -  Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0436.506.730 afgesloten sinds 15/02/2012
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0437.246.603 0436.506.730

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0437.246.603

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0437.246.603 0436.506.730

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug