shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0444.291.177
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 juni 1991
Begindatum:3 juni 1991
Naam:Bouwonderneming Koen Tyvaert
Naam in het Nederlands, sinds 20 april 2005
Adres van de zetel: Germain Zielensstraat 1
8434 Middelkerke
Sinds 31 mei 2000
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 3 juni 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Tyvaert ,  Koenraad  Sinds 20 april 2005
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 8 juli 1991
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 8 juli 1991
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 8 juli 1991
 
Fabrikant-installateur van lichtreclames
Sinds 8 juli 1991
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 oktober 2011
 
Ruwbouw
Sinds 17 oktober 2011
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 17 oktober 2011
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 17 oktober 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 17 oktober 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 oktober 1994
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 17 oktober 2011
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 17 oktober 2011
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 17 oktober 2011
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 17 oktober 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 oktober 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug