shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0449.261.240
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 januari 1993
Begindatum:22 januari 1993
Naam:Haelvoet Projects
Naam in het Nederlands, sinds 5 september 2022
Adres van de zetel: Leon Bekaertstraat 6
8770 Ingelmunster
Sinds 15 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 januari 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0667.957.737   Sinds 22 december 2017
Bestuurder 0726.662.434   Sinds 30 juni 2020
Vaste vertegenwoordiger Haelvoet ,  Vincent  (0667.957.737)   Sinds 22 december 2017
Vaste vertegenwoordiger Preneel ,  Tom  (0726.662.434)   Sinds 30 juni 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 januari 1993
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  16.230  -  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  31.020  -  Vervaardiging van keukenmeubelen
Sinds 16 april 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

0406.993.390 (Vasa)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 16 februari 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0406.993.390 (Vasa)   sinds 16 februari 1993
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug