shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0449.397.832
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 februari 1993
Begindatum:10 februari 1993
Naam:FINQ
Naam in het Nederlands, sinds 22 januari 2007
Adres van de zetel: Roderveldlaan 1   bus 5
2600 Antwerpen
Sinds 14 november 2022
Telefoonnummer:
03/449.99.88 Sinds 22 december 2003(1)
Faxnummer:
03/449.20.94 Sinds 22 december 2003(1)
E-mail:
info@fin-q.beSinds 22 december 2003(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 april 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Mortelmans ,  Luc  Sinds 31 december 2003
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 maart 2012
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 200.000,00 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

0862.730.272 (Casus)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 maart 2012
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug