shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0449.453.062
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 februari 1993
Begindatum:16 februari 1993
Naam:SCHIETTEKAT
Naam in het Nederlands, sinds 16 februari 1993
Adres van de zetel: Stuivenberg 34
9570 Lierde
Sinds 2 december 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
geert@schiettekat.beSinds 2 december 2010(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 16 februari 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Schiettekat ,  Geert  Sinds 16 februari 1993
Zaakvoerder (3) Schiettekat ,  Jens  Sinds 1 januari 2019
Zaakvoerder (3) Schiettekat ,  Jeroen  Sinds 1 januari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 24 augustus 2007
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 24 augustus 2007
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 24 augustus 2007
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 24 augustus 2007
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 24 augustus 2007
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 24 augustus 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 1992
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug