shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0450.469.681
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 1993
Begindatum:30 juni 1993
Naam:A. MEYS EN ZONEN N.V.
Naam in het Nederlands, sinds 2 juli 2004
Adres van de zetel: Lage Kaart 460
2930 Brasschaat
Sinds 30 juni 1993
Telefoonnummer:
03/653.22.11 Sinds 30 juni 1993(1)
Faxnummer:
03/652.16.80 Sinds 30 juni 1993(1)
E-mail:
erik@meys.beSinds 30 juni 1993(1)
Webadres:
www.meys.be Sinds 30 juni 1993(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 juni 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  52.100  -  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 285.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0412.387.877 (A. Meys en zonen)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 juni 1993
0450.469.483 (A. MEYS EN ZONEN INTERNATIONAL)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 december 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0412.387.877 (A. Meys en zonen)   sinds 24 juli 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0450.469.483 (A. MEYS EN ZONEN INTERNATIONAL)   sinds 31 december 1999
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug