shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0450.910.834
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 september 1993
Begindatum:24 september 1993
Naam:UNITED MANAGEMENT SERVICES
Naam in het Nederlands, sinds 28 november 2005
Afkorting: U.M.S.
Naam in het Nederlands, sinds 28 november 2005
Adres van de zetel: Jan Van Rijswijcklaan 228
2020 Antwerpen
Sinds 28 november 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bonné ,  Jan  Sinds 23 maart 2022
Bestuurder Vetters ,  Wim  Sinds 23 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 december 2005
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

0424.732.316 (FISKAN)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 oktober 1993
0446.382.815 (STERIS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 oktober 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0424.732.316 (FISKAN)   sinds 21 oktober 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0446.382.815 (STERIS)   sinds 21 oktober 1993
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug