shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0451.418.204
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 december 1993
Begindatum:8 december 1993
Naam:ALGEMENE ONDERNEMING DEROLIC
Naam in het Nederlands, sinds 8 december 1993
Afkorting: A.O.D.
Naam in het Nederlands, sinds 8 december 1993
Adres van de zetel: Venecolaan 23
9880 Aalter
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer:
093750008 Sinds 19 oktober 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@derolic.beSinds 19 oktober 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 29 maart 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger De Rycke ,  Bruno  (0829.774.127)   Sinds 29 maart 2011
Zaakvoerder (3)0829.774.127   Sinds 29 maart 2011
Zaakvoerder (3) De Rycke ,  Roland  Sinds 29 maart 2011
Zaakvoerder (3) De Vreese ,  Godelive  Sinds 29 maart 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 7 februari 1994
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 7 februari 1994
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 7 februari 1994
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 7 februari 1994
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 7 februari 1994
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 7 februari 1994
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 7 februari 1994
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 februari 1994
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1994
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug