shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0453.114.912
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 juli 1994
Begindatum:5 juli 1994
Naam:DOCKX BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 5 juli 1994
Adres van de zetel: Bleekstraat 19
2480 Dessel
Sinds 5 maart 1997
Telefoonnummer:
014/37.75.73 Sinds 5 maart 1997(1)
Faxnummer:
014/37.73.41 Sinds 5 maart 1997(1)
E-mail:
info@dockx.comSinds 5 maart 1997(1)
Webadres:
www.dockx.com Sinds 5 maart 1997(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 juli 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dockx ,  Marc  Sinds 12 december 2023
Bestuurder Peeters ,  Anita  Sinds 12 december 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Dockx ,  Marc  Sinds 12 december 2023
Gedelegeerd bestuurder Dockx ,  Marc  Sinds 12 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 24 oktober 1994
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 1994
 
Ruwbouw
Sinds 26 mei 2011
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 26 mei 2011
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 26 mei 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 26 mei 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 75.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug