shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0454.166.173
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 december 1994
Begindatum:21 december 1994
Naam:VENTILEC
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 1994
Adres van de zetel: Moortelstraat 20
9160 Lokeren
Sinds 3 november 2008
Telefoonnummer:
09/326 95 85 Sinds 3 november 2008(1)
Faxnummer:
09/326 95 80 Sinds 3 november 2008(1)
E-mail:
info@ventilec.beSinds 3 november 2008(1)
Webadres:
www.ventilec.be Sinds 3 november 2008(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 december 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ceurstemont ,  Veerle  Sinds 10 oktober 2023
Bestuurder Schelfhout ,  Herman  Sinds 10 oktober 2023
Gedelegeerd bestuurder Ceurstemont ,  Veerle  Sinds 10 oktober 2023
Gedelegeerd bestuurder Schelfhout ,  Herman  Sinds 10 oktober 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Elektrotechnisch installateur
Sinds 10 april 1995
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 april 1995
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 januari 1995
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  28.990  -  Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
Sinds 30 mei 2018
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 30 mei 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug