shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0454.946.331
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 april 1995
Begindatum:3 april 1995
Naam:LEMACO
Naam in het Nederlands, sinds 3 april 1995
Adres van de zetel: Gieterijstraat 12   bus 6
3730 Hoeselt
Sinds 26 december 2019
Telefoonnummer:
012/441465 Sinds 8 mei 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
leon.jorissen@skynet.beSinds 8 mei 2014(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 december 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Jorissen ,  Leon  Sinds 6 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1995
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 21 juli 2009
Btw 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 21 juli 2009
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 21 juli 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug