shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0461.172.048
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 augustus 1997
Begindatum:4 augustus 1997
Naam:DESIMCO
Naam in het Nederlands, sinds 23 juli 1997
Adres van de zetel: Zandbergstraat 8
8820 Torhout
Sinds 23 juli 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 juli 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Desimpelaere ,  Eddy  Sinds 1 april 2008
Zaakvoerder (2) Desimpelaere ,  Kristof  Sinds 23 juli 1997
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 11 december 1997
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 11 december 1997
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 11 december 1997
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 11 december 1997
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 9 augustus 2007
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 11 december 1997
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 11 december 1997
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 11 december 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 augustus 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 maart 2006
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug