shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0461.896.974
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 november 1997
Begindatum:24 november 1997
Naam:ALL-BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 19 november 1997
Adres van de zetel: Iepersestraat 181-185
8800 Roeselare
Sinds 1 oktober 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0554.743.196   Sinds 20 december 2019
Bestuurder Alleman ,  Jean-Marin  Sinds 20 december 2019
Vaste vertegenwoordiger Alleman ,  Simon  (0554.743.196)   Sinds 27 juni 2014
Persoon belast met dagelijks bestuur 0554.743.196   Sinds 20 december 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 12 februari 1998
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 1998
 
Detail handel
Sinds 12 februari 1998
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 17 augustus 1998
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 30 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug