shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0463.649.706
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 juni 1998
Begindatum:24 juni 1998
Naam:D. JACOB
Naam in het Nederlands, sinds 12 juni 1998
Adres van de zetel: Hoekstraat 147A
9160 Lokeren
Sinds 12 juni 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 juni 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Jacob ,  Danny  Sinds 12 juni 1998
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 28 juli 1998
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 28 juli 1998
 
Installateur frigorist
Sinds 28 juli 1998
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 juli 1998
 
Detail handel
Sinds 28 juli 1998
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 22 juli 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 22 juli 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 22 juli 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 22 juli 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug