shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0468.038.262
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 28 november 2019
Begindatum:13 december 1999
Naam:DE BRUYCKER W.
Naam in het Nederlands, sinds 8 december 1999
Adres van de zetel: Jezuietenplein 21 Stratenplan
9700 Oudenaarde
Sinds 30 november 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 december 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Curator (aanstelling door rechtbanken) Flamée ,  Eric  Sinds 28 november 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 31 januari 2000
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 31 januari 2000
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 31 januari 2000
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 31 januari 2000
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 31 januari 2000
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 31 januari 2000
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 31 januari 2000
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 31 januari 2000
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 januari 2000
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug