shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0476.728.076
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 januari 2002
Begindatum:21 januari 2002
Naam:OASIS
Naam in het Nederlands, sinds 17 januari 2002
Adres van de zetel: Groenstraat(NDW) 13
2200 Herentals
Sinds 26 juni 2015
Telefoonnummer:
0475 52 64 75 Sinds 26 juni 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@oasis-energy.beSinds 26 juni 2015(1)
Webadres:
www.oasis-energy.be Sinds 26 juni 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 17 januari 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Geyzen ,  Marc  Sinds 21 januari 2002
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 februari 2002
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 22 oktober 2010
 
Elektrotechniek
Sinds 1 juni 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 22 oktober 2010
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 2 januari 2012
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 28 mei 2010
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 28 mei 2010
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug