shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0478.716.279
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 november 2002
Begindatum:4 november 2002
Naam:PATRICK HUYS
Naam in het Nederlands, sinds 18 oktober 2002
Adres van de zetel: Lindestraat 12
9880 Aalter
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 oktober 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Huys ,  Patriek  Sinds 12 november 2002
Bestuurder Vandenbon ,  Lilie  Sinds 20 mei 2008
Gedelegeerd bestuurder Huys ,  Patriek  Sinds 23 oktober 2002
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 november 2002
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  52.220  -  Diensten in verband met vervoer over water
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.050.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0479.232.458 (HUCOM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 december 2006
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug