shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0501.994.794
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 december 2012
Begindatum:12 december 2012
Naam:MIXIT
Naam in het Nederlands, sinds 12 december 2012
Adres van de zetel: Junostraat 21   bus 4
2600 Antwerpen
Sinds 12 december 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Smedt ,  An  Sinds 11 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 januari 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 januari 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 1 januari 2013
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 5 december 2018
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 5 december 2018
Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 5 december 2018
Btw 2008  74.209  -  Overige fotografische activiteiten
Sinds 1 januari 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug