shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0504.978.832
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 februari 2013
Begindatum:18 februari 2013
Naam:BATIMONT
Naam in het Nederlands, sinds 18 februari 2013
Adres van de zetel: Rolariusweg 7
8800 Roeselare
Sinds 1 augustus 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 februari 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 11 april 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 28 augustus 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 11 april 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 februari 2013
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 18 februari 2013
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 5 mei 2017
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 5 mei 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 28 augustus 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug