shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0525.646.760
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 april 2013
Begindatum:2 april 2013
Naam:REBOVA
Naam in het Nederlands, sinds 27 maart 2013
Adres van de zetel: Slableedstraat 8 Stratenplan
8630 Veurne
Sinds 10 april 2015
Telefoonnummer:
0477/64.30.48 Sinds 10 april 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bjorn_vandamme@telenet.beSinds 10 april 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 27 maart 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) De Vloo ,  Lynn  Sinds 27 maart 2013
Zaakvoerder (3) Vandamme ,  Bjorn  Sinds 27 maart 2013
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 april 2013
 
Ruwbouw
Sinds 9 april 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 maart 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 april 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 9 april 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 april 2013
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 april 2013
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 2 april 2013
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 2 april 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 4 maart 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug