shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0525.764.942
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 april 2013
Begindatum:5 april 2013
Naam:Green and Durable Energy
Naam in het Nederlands, sinds 5 mei 2022
Afkorting: G&D Energy
Naam in het Nederlands, sinds 5 mei 2022
Adres van de zetel: Prinsenweg 9
3700 Tongeren
Sinds 1 juli 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 mei 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 mei 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 6 mei 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 6 mei 2013
 
Algemeen aannemer
Sinds 6 mei 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 5 april 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 6 mei 2013
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 6 mei 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 6 mei 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 mei 2013
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 5 april 2013
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 5 april 2013
Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 5 april 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.693 -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 1 april 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug