shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0527.961.694
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 april 2013
Begindatum:24 april 2013
Naam:E-Therm
Naam in het Nederlands, sinds 24 april 2013
Adres van de zetel: Hernestraat 45   bus A
1570 Galmaarden
Sinds 24 april 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@etherm.beSinds 29 september 2023
Webadres:
www.etherm.be Sinds 29 september 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 september 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ellast ,  Bart  Sinds 29 september 2023
Bestuurder Ellast ,  Mario  Sinds 29 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 7 mei 2013
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 mei 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 7 mei 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 7 mei 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 24 april 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 7 mei 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 7 mei 2013
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 7 mei 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 mei 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 1 januari 2019
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 24 april 2013
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 24 april 2013
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2019
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 september 2023
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 september 2023
Btw 2008  63.990  -  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 1 september 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 juli 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug