shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0534.994.491
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juni 2013
Begindatum:6 juni 2013
Naam:Decoster, Gerrit
Sinds 6 juni 2013
Telefoonnummer:
0472/69.06.75 Sinds 6 juni 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
gerritdecoster@gmail.comSinds 6 juni 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Decoster ,  Gerrit  Sinds 6 juni 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 juni 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 20 juni 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 20 juni 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 juni 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 6 juni 2013
Btw 2008  33.130  -  Reparatie van elektronische en optische apparatuur
Sinds 6 juni 2013
Btw 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 6 juni 2013
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 6 juni 2013
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 6 juni 2013
Btw 2008  95.220  -  Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
Sinds 6 juni 2013
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug