shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0536.326.559
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 juli 2013
Begindatum:2 juli 2013
Naam:MK & Co
Naam in het Nederlands, sinds 2 juli 2013
Adres van de zetel: Eindhovensebaan 69 Stratenplan
3940 Hechtel-Eksel
Sinds 2 juli 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 juli 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Krasinski ,  Piotr  Sinds 2 juli 2013
Zaakvoerder (2) Michalska ,  Dorota  Sinds 2 juli 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 augustus 2013
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 7 augustus 2013
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 7 augustus 2013
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 7 augustus 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 20 september 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 7 augustus 2013
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 7 augustus 2013
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 7 augustus 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 augustus 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  78.200  -  Uitzendbureaus
Sinds 2 juli 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 20 september 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug