shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0538.858.754
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2013
Begindatum:1 oktober 2013
Naam:Maertens, Dennis
Sinds 1 oktober 2013
Telefoonnummer:
0496/218268 Sinds 19 juli 2016(1)
Faxnummer:
051/626720 Sinds 19 juli 2016(1)
E-mail:
demaro@telenet.beSinds 19 juli 2016(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Maertens ,  Dennis  Sinds 1 oktober 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2013
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 oktober 2013
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 oktober 2013
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 oktober 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 oktober 2013
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 1 oktober 2013
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 1 oktober 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 oktober 2013
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug