shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0548.770.075
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 maart 2014
Begindatum:17 maart 2014
Naam:VL-CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 17 maart 2014
Adres van de zetel: Kloosterstraat 105 Stratenplan
2260 Westerlo
Sinds 1 april 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 17 maart 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Van Looveren ,  Steven  Sinds 17 maart 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 2 oktober 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 21 maart 2014
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 21 maart 2014
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 21 maart 2014
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 21 maart 2014
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 21 maart 2014
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 21 maart 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.331 -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 2 oktober 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 maart 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug