shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0550.803.315
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 april 2014
Begindatum:9 april 2014
Naam:Callens, Marijn
Sinds 9 april 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Callens ,  Marijn  Sinds 9 april 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 april 2014
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 22 april 2014
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 22 april 2014
 
Ruwbouw
Sinds 22 april 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 27 maart 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 22 april 2014
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 22 april 2014
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 9 april 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 april 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 9 april 2014
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 9 april 2014
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 9 april 2014
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 9 april 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 27 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug